English |   | ورود به سايت  | جمعه31فروردين 1403
معرفی کمينه

 این وب سایت با هدف ارایه نرم افزار های حوزه گیاه پزشکی خصوصاً در زمینه مدیریت و کنترل علف‌های هرز تهیه شده است. کلیه حق و حقوق نرم افزار های این وب سایت متعلق به موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور(www.iripp.ir) زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (www.areeo.ac.ir) می باشد. از آنجایی که اطلاعات ارایه شده در این نرم افزار ها با استناد به پروژه‌ها و طرح های تحقیقاتی انجام شده توسط اعضای هیئت علمی این موسسه پژوهشی می باشد، لذا با اطمینان بالا خاطر نشان می سازد که مطالب کاملا علمی و تایید شده است. 

در حال حاضر دو نرم افزار پایگاه اطلاعاتی مدیریت علف‌های هرز گندم و پايگاه اطلاعاتي گياه پزشكي ذرت تهيه و قابل استفاده مي باشد.

خوش آمدید کمينه

گندم

 

ذرت